***

"NETBLOK" Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Komputerowej na os. Karolina w Tychach zostało rozwiązanie.

***