najważniejsze informacje

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że "NETBLOK" Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Komputerowej na os. Karolina w Tychach zostało rozwiązanie z dniem 01.05.2017 r. Wierzytelności należy zgłaszać na adres likwidatora: Leokadia Opatowiecka, ul. Kubicy 27/58, 43-100 Tychy w terminie do 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Dokument z zawiadomieniem o rozwiązaniu Stowarzyszenia dostępny jest pod wskazanym adresem.

***

tylko dla Członków:

Odpis z KRS

***

walne zebrania

Zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia raz do roku odbywa się walne zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zawiadomienie o kolejnym walnym zebraniu Członków dostępne jest pod wskazanym adresem.

***

poczta na serwerze NETBLOK

Dostęp przez WWW do poczty na naszym serwerze możliwy jest poprzez stronę:
https://poczta.netblok.pl

Wskazówki odnośnie konfiguracji poczty w swoim domowym komputerze można znaleźć w dziale POMOC.