Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Komputerowej
NETBLOK

o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Komputerowej "Netblok" było organizacją zajmującą się zarządzaniem Amatorską Siecią Komputerową Netblok, która powstała na terenie spółdzielni mieszkaniowej Karolina. Swym zasięgiem obejmowało osiedle K i L1. Stowarzyszenie było społeczną inicjatywą mieszkańców osiedla Karolina w Tychach.

Sieć została zbudowana i była utrzymywana dzięki funduszom własnym, zebranym wśród członków sieci.

Do sieci mogła przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiały to warunki techniczne.